Inhoud: Met autisme valt goed te leven

Inleiding


Hoofdstuk 1

Kenmerken van autisme

Waaraan herken je autisme?
Lastige vragen en opmerkingen
Geen overzicht
Hoeveel autisten zijn er?

 

Hoofdstuk 2

Zit het in de familie?

Oorzaken van autisme
Broers en zussen
Schaamte
IJskastmoeders

 

Hoofdstuk 3

Algemene tips

Tips voor omgaan met autisme
Een obsessie
Houterig bewegen
Sociaal wenselijke antwoorden
(On)mogelijkheden

 

Hoofdstuk 4

Thuis bij de ouders

Driftbuien
Broertjes en zusjes
Opa en oma
Opruimen en weggooien
Slapen
Geluiden
De huiscomputer

 

Hoofdstuk 5

Contacten buiten het huis

Naar de kapper
Visite en uit logeren
De buren
Vriendjes
Vakanties

 

Hoofdstuk 6

Naar school en studeren

De basisschool
Pesten
Naar de middelbare school
Naar de beroepsopleiding
Wel of niet vertellen
Studeren aan HBO of universiteit

 

Hoofdstuk 7

Hulp en begeleiding thuis

Uitzoeken van een goede hulpverlener
Valkuilen
Het moet klikken
De eerste stappen naar zelfstandigheid

 

Hoofdstuk 8

Losmaken van je kind

Vroeg beginnen met wennen
Praktische voorbereiding
Gesprekken met ouders

 

Hoofdstuk 9

Zelfstandig wonen

Het ouderlijk huis verlaten
Een goede woonplek vinden
Geldzaken
Huishouden
Familiebanden
Eenzaamheid tegengaan
Vriendschappen
Omgaan met verkopers
Rijbewijs halen

 

Hoofdstuk 10

Werk en dagbesteding

Specialistische hulp
Positieve en negatieve aspecten op de werkvloer
Werk zoeken,vinden en houden
De rol van de ouders
Geschikt werk
Omgaan met collega's
Wettelijke regelingen
Vrijwilligerswerk

 

Hoofdstuk 11

Alcohol- en drugsgebruik

Extra gevoelig in de pubertijd
In behandeling
In aanvaring met de wet
Autipas

 

Hoofdstuk 12

Liefdesrelaties

Wel of geen diagnose
Problemen in de relatie
Positieve en leuke kanten
Een originele uitdaging
Tijd is tijd
Verliefdheid
Liefdesverdriet
Daten
Uiterlijk
Wantrouwen
Seksualiteit

 

Hoofdstuk 13

Behandelmogelijkheden

Medicijnen
Soorten van therapie
Gedragstrainingen
Contact met dieren
Tot slot

 

Hoofdstuk 14

Diagnoses en soorten van autisme

Niet stigmatiseren
Autisme algemeen
Asperger
PDD-NOS
MCDD
Minder bekende vormen van autisme
Indeling op basis van gedrag
Toekomst

 

Hoofdstuk 15

Epiloog

Autisten horen niet thuis in de psychiatrie

 

Bijlage

Adressen

 

Inhoud: Met autisme valt goed te leren

1. Algemene informatie over ASS

Oorzaken van ASS 11
Vaccineren 12
Luchtvervuiling 13
Zichtbare kenmerken van ASS 13
Jonge kinderen (0-6 jaar) 14
Basisschoolleeftijd (circa 6-12 jaar) 15
Jongeren en jongvolwassenen (circa 12-30 jaar) 15
Meisjes met ASS 16
Formuleren van de hulpvraag 17
Diagnose stellen 18
ASS in sociale situaties 20
Hoeveel mensen met ASS zijn er? 22

 

2. Theorieën

DSM-5 24
Overprikkeling 25
Gevolgen van overprikkeling bij ASS 27
Theory of Mind (TOM) 30
Contextblindheid 31
Problemen met executieve functies 33
Planning maken 35
Starten en uitstellen 38
Geconcentreerd werken 40
Structuur in tijd en ruimte 41
Centrale coherentie 42
Emotionele leeftijd 43
Talenten van een ASS-persoon 45
Praktijkvoorbeelden 46
Hoogbegaafd 48
Hoogsensitief 49

 

3. Co-morbiditeit: meerdere diagnoses

Epilepsie 51
Depressie 52
AD(H)D 53
Angst en paniek 54
ASS en faalangst 54
Sociale fobie 55
Automutilatie 56
Eetstoornis 57
Maag- en darmproblemen 57
Gameverslaving 58

 

4. Gedragsuitingen

Driftbuien 61
Sociaal wenselijke antwoorden 66
Aanraken en genegenheid 67
Autipas 69
Belangrijke informatie voor politie, hulpverleners en controleurs Conflicten met andere kinderen 70
Pesten en gepest worden 72
Populair of eenling? 73
Cyberpesten 73
Pesten en ASS 74
Aanpak bij pesten 76

 

5. Opvoedproblematiek

Contact tussen ouders en leerkracht 79
Puberteit 80
In aanraking met de wet 81

 

6.Passend onderwijs

Passend onderwijs 83
ASS-vriendelijke school 84
Visie en beleid 84
Onderwijscultuur 86
Fysieke ruimte 88
Instroom en doorstroom 90
Ondersteuning, preventie en uitval 91
Vragen en antwoorden rondom passend onderwijs 93
Buitenschoolse activiteiten 95
Wel of niet vertellen in de klas 98
Huiswerkbegeleiding 102
Gymles 104

 

7. Behandel- en begeleidingsmogelijkheden

ABA: toegepaste gedragsanalyse 107
TEACCH: bieden van structuur 108
Social story 109
Rollenspel 111
Dierentherapie 113
Muziektherapie 114
Psycho-educatie 116
Pyscho-educatie bij jonge kinderen 116
Pyscho-educatie bij bassisschoolleerlingen 117
Psycho-educatie bij jongvolwassenen 117
Persoons- en omgevingsgerichte interventies 118
In de praktijk 119
Medicijnen 120
Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) 121
Mindfulness 121
Cognitieve gedragstherapie 122
Rationeel Emotieve Therapie (RET) 123
Digitale hulpmiddelen 125
ASS-specifieke apps 127
Behandelmethoden combineren 128

 

8. Regulier versus speciaal onderwijs

Voor- en nadelen 129
Thuiszitters 131
Leerplicht 131
Vervolging bij verzuim 132
Onvrijwillig thuis vanwege ASS 135
10 tips voor thuiszitters 136
Thuisonderwijs 139
Te laat komen 140

 

9. Basisonderwijs

Ondersteuning voor ouders 142
Rol van de leerkracht 144
Feestvieringen 145
Meisjes met ASS in het basisonderwijs 146

 

10. Overgang naar voortgezet onderwijs

Individuele aanpak 149
De 9 W’s 150
Middelbare school kiezen 150
Ondersteuning opstarten 152
Hulp bij vaardigheden 152
Hulp bij toetsen en examens 153
Meisjes met ASS in het voortgezet onderwijs 156

 

11. Overgang naar beroeps- of hoger onderwijs

Tussenjaar 158
Loopbaanoriëntatie 158
In gesprek met een begeleider 161
Stagelopen 162
Sollicitatiegesprek oefenen 162
Wel of niet vertellen over ASS 164
Kantoortuin 166
Succesvol stagelopen 167
De STATR-methode 169
Doorstuderen aan hbo of universiteit 172
Zelfstandig wonen 174
Voortijdig stoppen met een studie 174
Aan het werk 176

 

12. Discussie

Flexibel begeleiden 178
ASS hoort niet thuis in de psychiatrie 179

 

Lijst van handige adressen/h1>