Basiscursus autisme voor docenten

Passend onderwijs gaat uit van de talenten en houdt rekening met de grenzen van leerlingen. Scholen hebben de verantwoordelijkheid om ook leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een passende leerplek te bieden. Broersenacademie organiseert vier bijeenkomsten die docenten kennis laten opdoen over een aantal theoretische modellen rondom autisme. Zij zijn een nuttig hulpmiddel om leerlingen met autisme te begrijpen. De eerste twee bijeenkomsten zijn voor alle docenten nuttig om een theoretische basis te krijgen. De twee daar op volgende cursusdagen is gesplitst in lo leerkrachten en voor docenten mo/mbo en is een verdieping op de al aanwezige basiskennis. Alle bijeenkomsten zijn interactief en de docent nodigt de deelnemers uit om met praktijkvoorbeelden te komen en er gaat veel gewerkt worden door middel van een casus. Hieronder de hoofdlijnen wat er zoal ter sprake komt tijdens deze cursus, maar er is zeker ruimte voor vragen en eigen inbreng van de deelnemers.


Eerste bijeenkomst algemeen

De volgende theorieën zullen aan bod komen de Theorie of mind (TOM). Het niet of slecht aanvoelen wat een ander voelt en denkt. De effectieve functies (EF) dit is het kunnen plannen en organiseren van je werkzaamheden. En de centrale coherentie, die vaak ontbreekt bij leerlingen met autisme. Ook zal de Mentaal jongere leeftijd en het overprikkelend zijn van leerlingen aanbod komen. Bovenstaande theorieën kunnen een houvast geven aan de docent om een leerling met autisme te helpen om het leven betekenis te geven.


Tweede bijeenkomst algemeen

Verdieping theorie met onder anderen: Comorbiditeit Taal letterlijk nemen Paniek en angst Vragen uit de groep en casus beschrijving uit de praktijk.


Derde bijeenkomst lo

Hoe help je een leerling om met veranderingen om te gaan. Pesten een vaak voorkomend probleem Waarom er soms de noodzaak is voor een time out Begeleidingsstrategieën, wegwijs worden en welke strategie kan mij helpen in het contact met de leerling


Vierde bijeen komst lo

Contact ouders en waarom dit noodzakelijk is. Kwaliteiten van leerlingen en hoe kan je die inzetten in het leren. Voorbereiden op de overgang naar mo Presentatie van deelnemers welke begeleidingsstrategie ga ik inzetten.


Derde bijeenkomst mo/mbo

Binnenkomst brugklas en wegwijs maken op school. Begeleidingsstrategieën, wegwijs worden en welke strategie kan mij helpen in het contact met de leerling Kwaliteiten van leerlingen met autisme en hoe kan je die inzetten in het leren Contact ouders en de noodzaak daarvan.


Vierde bijeenkomst mo/mbo

Samenwerken en het formeren van projectgroepen in de klas. Leer strategieën inzetten. Speciaal aandacht voor het beelddenken en de verschillende intelligenties. Vervolgopleiding welk advies is wijsheid. Presentatie van deelnemers welke begeleidingsstrategie ga ik inzetten.


Verplichte literatuur

Met autisme valt goed te leven Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs


Elke bijeenkomst begint om 13.30 en eindigt om 16.45 Pauze 15 minuten 12 contacturen Bestuderen literatuur 20 uur Casusbeschrijving studenten 1 uur Begeleidingsmogelijkheden in kaart brengen en presenteren 7 uur


De docent is Rob Broersen. Hij heeft 30 jaar ervaring in het begeleiden van mensen met autisme. De laatste paar jaren is hij docent geweest op en mbo en hbo en momenteel is hij studiecoach op een IT opleiding waar hij voornamelijk studenten met autisme begeleid. Tevens is hij auteur van het boek “met autisme valt goed te leven.


Na het volgen van de cursus krijgt elke deel nemer een certificaat en bij accreditatie van deze cursus de daarvoor toegekende punten in zijn register.


De kosten voor deze cursus bedragen per persoon 420 euro. Kosten literatuur ca. 70 euro. Deze cursus kan ook op locatie gegeven worden, voor een prijsindicatie informeer via onderstaande adressen. Er is de mogelijkheid om met een aantal collega’s deze cursus te volgen en in overleg met de opleiding kan daar per persoon korting op worden gegeven.